Downloads Hướng dẫn sử dụng, phần mềm trợ giúp, và các tài nguyên khác

Thư viện download có tất cả hướng dẫn, các chương trình và các files khác mà bạn cần để làm website của bạn hoạt động và chạy.

Thể loại

Hosting tools (2)
Những tiện ích và phần mềm sử dụng hosing hiệu quả nhất

Các download phổ biến nhất

BackUp-HostingNhanh.zip
Đồng bộ dữ liệu từ xa qua FTP về máy tính của bạn
Kích thước file: 7.47 MB
ErrorPages - Trang lỗi tùy biến mẫu
Có thể dùng cho website - cấu hình Custom Error Pages.
Kích thước file: 0 B