Thể loại

Các hướng dẫn khác 3

Hướng dẫn thanh toán qua ATM, mail PRO, theo dõi sự sống...

Domain (Không hosting) 2

Hướng dẫn mua và dùng domain cho khách hàng không mua bất kỳ gói hosting nào

Hướng dẫn Hosting 39

Các hướng dẫn từng bước, tiếp cận sử dụng hệ thống dễ dàng và hiệu quả cao

Hướng dẫn SSL 6

Các hướng dẫn SSL từng bước, tiếp cận sử dụng hệ thống dễ dàng và hiệu quả cao

Hướng dẫn VPS 5

Các hướng dẫn VPS từng bước, từ lúc mua đến lúc sử dụng sản phẩm

Reseller 1

Hướng dẫn Reseller và Hội viên

Các bài báo phổ biến nhất

 Hướng dẫn hosting - Cài đặt và cấu hình chạy Website WordPress

Trước khi upload website Wordpress, bạn cần đảm bảo NameServer của domain chạy website được cập...

 Hướng dẫn hosting - Quản lý file qua Web & FTP/FTPS

A> Quản lý file từ xa qua Web Đăng nhập Control Panel của hosting Trong mục "Hệ thống"...

 Hướng dẫn VPS - Truy cập Windows từ xa bằng Remote Desktop

Yêu cầu trước:- Địa chỉ IP máy chủ Windows- Có tài khoản đăng nhập Windows (Username + Mật khẩu)...

 Hướng dẫn Theo dõi sự sống hệ thống và gửi báo động đến email/SMS

Hệ thống phải được đảm bảo online 24/24 là yêu cầu bắt buộc cho mọi doanh nghiệp, đảm bảo tính...

 Hướng dẫn hosting - Đăng nhập Control Panel

A>Đăng nhập thông qua Control Panel ở Cổng khách hàng Đăng nhập tài khoản của bạn...