Hot line: 094.32.77741, 091.111.3610 Gửi Vé trợ giúp   Đăng nhập

Tìm domain hoàn hảo của bạn ở đây. Nhiều chọn lựa. Giá thấp. Đăng ký ngay hôm nay để giành trước.

.com

Cam kết giá tốt

219,000đ/N

.vn

Giá khuyến mãi

443,000đ/N

.net

Cam kết giá tốt

251,000đ/N

.info

Cam kết giá tốt

244,000đ/N

.edu.vn

Giá khuyến mãi

178,000đ/N

Hỗ trợ tên miền phụ

Miễn phí Email đi kèm

Bảo vệ ẩn danh khách hàng

Khóa & Chuyển tiếp domain

DNS ControlPanel miễn phí

Giá nhiều năm không đổi

Máy chủ DNS bảo mật cao

Trợ giúp 24/7

Bảng giá Domain Việt Nam

Hỗ trợ đầy đủ các loại tên miền .vn. Tất cả tên miền .vn đều có phí đăng kí bắt buộc bởi tổ chức quản lý tên miền Việt Nam. HostingNhanh mang đến bạn giá doamin tốt nhất và ổn định nhiều năm.
 • Mở rộng tên miền
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .biz.vn
 • .org.vn
 • .edu.vn
 • .org.vn
 • .ac.vn
 • .pro.vn
 • .health.vn
 • .int.vn
 • .name.vn
 • .tentinh.vn
 • 01 Năm
 • 480,000đ 443,000đ
 • 390,000đ 326,000đ
 • 390,000đ 326,000đ
 • 3900,000đ 326,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 70,000đ 39,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 2 Năm(đã giảm)
 • 886,000đ
 • 652,000đ
 • 652,000đ
 • 652,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 78,000đ
 • 356,000đ
 • 03 Năm(đã giảm)
 • 1329,000đ
 • 978,000đ
 • 978,000đ
 • 987,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 117,000đ
 • 534,000đ
 • Phí đăng ký
 • 320,000đ
 • 320,000đ
 • 320,000đ
 • 320,000đ
 • 190,000đ
 • 190,000đ
 • 190,000đ
 • 190,000đ
 • 190,000đ
 • 190,000đ
 • 190,000đ
 • 40,000đ
 • 190,000đ
 • Miễn phí email
 • Mở rộng tên miền
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .biz.vn
 • .org.vn
 • .edu.vn
 • .org.vn
 • .ac.vn
 • .pro.vn
 • .health.vn
 • .int.vn
 • .name.vn
 • .tentinh.vn
 • 01 Năm
 • 480,000đ 443,000đ
 • 390,000đ 326,000đ
 • 390,000đ 326,000đ
 • 3900,000đ 326,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 70,000đ 39,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 2 Năm(đã giảm)
 • 886,000đ
 • 652,000đ
 • 652,000đ
 • 652,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 78,000đ
 • 356,000đ
 • 03 Năm(đã giảm)
 • 1329,000đ
 • 978,000đ
 • 978,000đ
 • 987,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 117,000đ
 • 534,000đ
 • Miễn phí email
 • Mở rộng tên miền
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .biz.vn
 • .org.vn
 • .edu.vn
 • .org.vn
 • .ac.vn
 • .pro.vn
 • .health.vn
 • .int.vn
 • .name.vn
 • .tentinh.vn
 • 01 Năm
 • 480,000đ 443,000đ
 • 390,000đ 326,000đ
 • 390,000đ 326,000đ
 • 3900,000đ 326,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 70,000đ 39,000đ
 • 260,000đ 178,000đ
 • 2 Năm(đã giảm)
 • 886,000đ
 • 652,000đ
 • 652,000đ
 • 652,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 356,000đ
 • 78,000đ
 • 356,000đ
 • 03 Năm(đã giảm)
 • 1329,000đ
 • 978,000đ
 • 978,000đ
 • 987,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 534,000đ
 • 117,000đ
 • 534,000đ
 • Miễn phí email

Bảng giá Domain Quốc tế

Hỗ trợ đầy đủ các loại tên miền Quốc tế. Tên miền Quốc tế không áp dụng phí đăng ký. HostingNhanh mang đến bạn giá Domain tốt nhất và ổn định nhiều năm.
 • Mở rộng tên miền
 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .biz
 • .asia
 • .co
 • .name
 • .xxx
 • .us
 • .pw
 • .eu
 • .ws
 • .cn
 • .in
 • mobi
 • .xyz
 • .wiki
 • .uk
 • .tv
 • .trade
 • .me
 • .jobs
 • .club
 • .social
 • .webcam
 • .ru
 • .work
 • .website
 • .shop
 • .top
 • 01 Năm
 • 268,000đ 219,000đ
 • 254,000đ 251,000đ
 • 289,000đ 256,000đ
 • 248,000đ 244,000đ
 • 260,000đ 256,000đ
 • 390,000đ 389,000đ
 • 799,000đ 709,000đ
 • 227,000đ 199,000đ
 • 2,487,000đ 2,327,000đ
 • 231,000đ 212,000đ
 • 242,000đ 209,000đ
 • 286,000đ 212,000đ
 • 692,000đ 613,000đ
 • 249,000đ 215,000đ
 • 477,000đ 421,000đ
 • 484,000đ 474,000đ
 • 339,000đ 326,000đ
 • 683,000đ 660,000đ
 • 234,000đ 208,000đ
 • 890,000đ 833,000đ
 • 786,000đ 746,000đ
 • 741,000đ 708,000đ
 • 3,700,000đ 3,446,000đ
 • 411,000đ 373,000đ
 • 929,000đ 861,000đ
 • 795,000đ 746,000đ
 • 140,000đ 129,000đ
 • 163,000đ 144,000đ
 • 528,000đ 488,000đ
 • 910,000đ 861,000đ
 • 316,000đ 287,000đ
 • 2 Năm(đã giảm)
 • 438,000đ
 • 502,000đ
 • 512,000đ
 • 488,000đ
 • 512,000đ
 • 778,000đ
 • 1,418,000đ
 • 398,000đ
 • 4,654,000đ
 • 424,000đ
 • 418,000đ
 • 424,000đ
 • 1,226,000đ
 • 430,000đ
 • 842,000đ
 • 948,000đ
 • 652,000đ
 • 1,320,000đ
 • 416,000đ
 • 1,666,000đ
 • 1,492,000đ
 • 1,416,000đ
 • 6,892,000đ
 • 746,000đ
 • 1,722,000đ
 • 1,492,000đ
 • 258,000đ
 • 288,000đ
 • 976,000đ
 • 1,722,000đ
 • 574,000đ
 • 03 Năm(đã giảm)
 • 657,000đ
 • 753,000đ
 • 768,000đ
 • 732,000đ
 • 768,000đ
 • 1,167,000đ
 • 2,127,000đ
 • 597,000đ
 • 6,981,000đ
 • 636,000đ
 • 627,000đ
 • 636,000đ
 • 1,839,000đ
 • 645,000đ
 • 1,263,000đ
 • 1,422,000đ
 • 978,000đ
 • 1,980,000đ
 • 624,000đ
 • 2,499,000đ
 • 2,238,000đ
 • 2,124,000đ
 • 10,338,000đ
 • 1,119,000đ
 • 2,583,000đ
 • 2,238,000đ
 • 387,000đ
 • 432,000đ
 • 1,464,000đ
 • 2,583,000đ
 • 861,000đ
 • Phí đăng ký
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí email
 • Mở rộng tên miền
 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .biz
 • .asia
 • .co
 • .name
 • .xxx
 • .us
 • .pw
 • .eu
 • .ws
 • .cn
 • .in
 • mobi
 • .xyz
 • .wiki
 • .uk
 • .tv
 • .trade
 • .me
 • .jobs
 • .club
 • .social
 • .webcam
 • .ru
 • .work
 • .website
 • .shop
 • .top
 • 01 Năm
 • 268,000đ 219,000đ
 • 254,000đ 223,000đ
 • 289,000đ 235,000đ
 • 248,000đ 223,000đ
 • 260,000đ 235,000đ
 • 390,000đ 374,000đ
 • 799,000đ 681,000đ
 • 227,000đ 192,000đ
 • 2,487,000đ 2,236,000đ
 • 231,000đ 204,000đ
 • 242,000đ 200,000đ
 • 286,000đ 204,000đ
 • 561,000đ 489,000đ
 • 249,000đ 207,000đ
 • 477,000đ 405,000đ
 • 484,000đ 455,000đ
 • 339,000đ 313,000đ
 • 683,000đ 637,000đ
 • 234,000đ 200,000đ
 • 890,000đ 800,000đ
 • 786,000đ 717,000đ
 • 741,000đ 681,000đ
 • 3,700,000đ 3,311,000đ
 • 411,000đ 358,000đ
 • 929,000đ 828,000đ
 • 795,000đ 727,000đ
 • 140,000đ 115,000đ
 • 163,000đ 138,000đ
 • 528,000đ 469,000đ
 • 910,000đ 828,000đ
 • 316,000đ 276,000đ
 • 2 Năm(đã giảm)
 • 438,000đ
 • 446,000đ
 • 470,000đ
 • 446,000đ
 • 470,000đ
 • 748,000đ
 • 1,362,000đ
 • 384,000đ
 • 4,472,000đ
 • 408,000đ
 • 400,000đ
 • 408,000đ
 • 978,000đ
 • 414,000đ
 • 810,000đ
 • 910,000đ
 • 626,000đ
 • 1,274,000đ
 • 400,000đ
 • 1,600,000đ
 • 1,434,000đ
 • 1,362,000đ
 • 6,622,000đ
 • 716,000đ
 • 1,656,000đ
 • 1,454,000đ
 • 230,000đ
 • 276,000đ
 • 938,000đ
 • 1,656,000đ
 • 552,000đ
 • 03 Năm(đã giảm)
 • 657,000đ
 • 669,000đ
 • 705,000đ
 • 669,000đ
 • 705,000đ
 • 1,122,000đ
 • 2,043,000đ
 • 576,000đ
 • 6,708,000đ
 • 612,000đ
 • 600,000đ
 • 612,000đ
 • 1,467,000đ
 • 621,000đ
 • 1,215,000đ
 • 1,365,000đ
 • 939,000đ
 • 1,911,000đ
 • 600,000đ
 • 2,400,000đ
 • 2,151,000đ
 • 2,043,000đ
 • 9,933,000đ
 • 1,074,000đ
 • 2,484,000đ
 • 2,181,000đ
 • 345,000đ
 • 414,000đ
 • 1,407,000đ
 • 2,484,000đ
 • 828,000đ
 • Miễn phí email
 • Mở rộng tên miền
 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .biz
 • .asia
 • .co
 • .name
 • .xxx
 • .us
 • .pw
 • .eu
 • .ws
 • .cn
 • .in
 • mobi
 • .xyz
 • .wiki
 • .uk
 • .tv
 • .trade
 • .me
 • .jobs
 • .club
 • .social
 • .webcam
 • .ru
 • .work
 • .website
 • .shop
 • .top
 • 01 Năm
 • 268,000đ 219,000đ
 • 254,000đ 223,000đ
 • 289,000đ 235,000đ
 • 248,000đ 223,000đ
 • 260,000đ 235,000đ
 • 390,000đ 374,000đ
 • 799,000đ 681,000đ
 • 227,000đ 192,000đ
 • 2,487,000đ 2,236,000đ
 • 231,000đ 204,000đ
 • 242,000đ 200,000đ
 • 286,000đ 204,000đ
 • 561,000đ 489,000đ
 • 249,000đ 207,000đ
 • 477,000đ 405,000đ
 • 484,000đ 455,000đ
 • 339,000đ 313,000đ
 • 683,000đ 637,000đ
 • 234,000đ 200,000đ
 • 890,000đ 800,000đ
 • 786,000đ 717,000đ
 • 741,000đ 681,000đ
 • 3,700,000đ 3,311,000đ
 • 411,000đ 358,000đ
 • 929,000đ 828,000đ
 • 795,000đ 727,000đ
 • 140,000đ 115,000đ
 • 163,000đ 138,000đ
 • 528,000đ 469,000đ
 • 910,000đ 828,000đ
 • 316,000đ 276,000đ
 • 2 Năm(đã giảm)
 • 438,000đ
 • 446,000đ
 • 470,000đ
 • 446,000đ
 • 470,000đ
 • 748,000đ
 • 1,362,000đ
 • 384,000đ
 • 4,472,000đ
 • 408,000đ
 • 400,000đ
 • 408,000đ
 • 978,000đ
 • 414,000đ
 • 810,000đ
 • 910,000đ
 • 626,000đ
 • 1,274,000đ
 • 400,000đ
 • 1,600,000đ
 • 1,434,000đ
 • 1,362,000đ
 • 6,622,000đ
 • 716,000đ
 • 1,656,000đ
 • 1,454,000đ
 • 230,000đ
 • 276,000đ
 • 938,000đ
 • 1,656,000đ
 • 552,000đ
 • 03 Năm(đã giảm)
 • 657,000đ
 • 669,000đ
 • 705,000đ
 • 669,000đ
 • 705,000đ
 • 1,122,000đ
 • 2,043,000đ
 • 576,000đ
 • 6,708,000đ
 • 612,000đ
 • 600,000đ
 • 612,000đ
 • 1,467,000đ
 • 621,000đ
 • 1,215,000đ
 • 1,365,000đ
 • 939,000đ
 • 1,911,000đ
 • 600,000đ
 • 2,400,000đ
 • 2,151,000đ
 • 2,043,000đ
 • 9,933,000đ
 • 1,074,000đ
 • 2,484,000đ
 • 2,181,000đ
 • 345,000đ
 • 414,000đ
 • 1,407,000đ
 • 2,484,000đ
 • 828,000đ
 • Miễn phí email

Hỏi đáp nhanh - Câu hỏi của bạn - Chúng tôi đã có trả lời

Miễn phí Email?

HostingNhanh hỗ trợ miễn phí Email đi kèm theo domain. Ở hầu hết những nhà cung cấp khác, họ sẽ tính phí sử dụng Email riêng với phí Domain. Đây là ưu đãi lớn cho khách hàng HostingNhanh lâu dài và bền vững. Email dùng được trên Web, di động và hỗ trợ tối đa các chức năng cao cấp, nhận diện chính chủ qua SPF, DKIM…

Domain dài ngắn có ảnh hưởng tốc độ?

Domain tên quá dài hoặc quá ngắn đều không ảnh hưởng tốc độ truy cập web, nhờ vào máy chủ DNS của HostingNhanh hỗ trợ truy xuất siêu nhanh và ổn định. Tuy nhiên việc lấy Domain tên quá dài sẽ làm khách hàng của bạn khó nhớ.

Trình quản lý domain?

HostingNhanh hỗ trợ miễn phí Trình quản lý Domain (Control Panel), dùng để quản lý thêm/ xóa/ sửa các bản ghi DNS, MX…

Giá sau năm đầu?

Thường những nơi khác, họ sẽ cho giá năm đầu rẻ để khuyến mãi, nhưng sau năm đầu tiên giá trở nên rất cao và không có lợi khi dùng nhiều năm. HostingNhanh cho bạn giá chuẩn qua nhiều năm hầu như không thay đổi để bạn yên tâm dùng lâu dài với giá gốc và chất lượng ổn định nhất.

Chuyển domain?

Nếu bạn đã mua tên miền ở nơi khác, nay bạn muốn chuyển quản lý sang HostingNhanh, thì bạn cần lấy Mã ủy quyền (Authorization key) hoặc Mã Chuyển ( Transfer code) từ nhà cung cấp đã mua và nhập vào mục Chuyển domain của HostingNhanh và tuân theo chỉ dẫn trên màn hình cho những bước kế tiếp.

Đảm bảo hoàn tiền?

Domain là tài nguyên không hoàn tiền, một khi đã mua thì không được thay đổi hoặc trả lại, đây là quy định của các tổ chức quản lý tên miền Quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng.